слободия

същ. - разпуснатост, разпасаност, необузданост, безчинство, разхайтеност, разгащеност, разюзданост

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • либерализъм — същ. буржоазен демократизъм същ. отстъпчивост, търпимост, разпуснатост, слободия …   Български синонимен речник

  • разгащеност — същ. палавост, разпуснатост, слободия, разпасаност, разюзданост, разхайтеност, недисциплинираност …   Български синонимен речник

  • разпуснатост — същ. хлабавост, халтавост, отпуснатост същ. своеволие, разхайтеност, разпасаност, разюзданост, слободия, анархия, недисциплинираност, небрежност, немарливост, непослушание същ. волност, невъздържаност същ. инертност, мудност, вялост …   Български синонимен речник

  • разюзданост — същ. непослушание, недисциплинираност, своеволие, необузданост, непокорство, безчинство, разпуснатост, разхайтеност, разпасаност, разгащеност, слободия, произвол …   Български синонимен речник

  • свобода — същ. независимост, самостоятелност, автономия, еманципация същ. волност, воля, полет, неограниченост, слободия същ. естественост, непринуденост същ. ширина, удобство, рахатлък …   Български синонимен речник

  • своеволие — същ. безчинство, волност, свобода, самоуправство, саморазправа, непослушание, непокорство, произвол, безотговорност, безнаказаност, разпуснатост, слободия, вироглавство същ. невъздържаност …   Български синонимен речник

  • халтавост — същ. хлабавост, рехавост, разслабеност, разхлабеност, отпуснатост, широчина същ. разпуснатост, разгащеност, разхайтеност, свобода, слободия, непридирчивост, небрежност …   Български синонимен речник

  • хлабавост — същ. халтавост, рехавост, разслабеност, разхлабеност, отпуснатост, широчина същ. разпуснатост, разгащеност, разхайтеност, свобода, слободия, непридирчивост, небрежност …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.